Skip links

Մեր անձնակազմը

Ալեքսանդր Ավետիկի
Մանուկյան

Գլխավոր բժիշկ, հոգեբույժ

Փորձը՝ 25 տարի

Մարիաննա Վիկտորի
Աբովյան

Ծրագրային ղեկավար / հոգեբան

Փորձը՝ 25 տարի

Նարինե Սուրենի
Աբրահամյան

Հոգեբան
 

Փորձը՝ 25 տարի

Օվել Վազգենի
Դիլանջյան

Վարչական և տեխնիկական բաժնի տնօրեն

Փորձը՝ 7 տարի

Պավել Պյոտրի
Ռևյակին

Քիմիական կախվածության գծով խորհրդատու

Փորձը՝ 4 տարի

Նշան Տիգրանի
Գևորգյան

Քիմիական կախվածության գծով խորհրդատու

Փորձը՝ 4 տարի

Ստեփան Իգորի
Գորյունով

Քիմիական կախվածության գծով խորհրդատու

Փորձը՝ 8 տարի