Skip links

Հոգեթերապևտիկ աշխատանք

Հոգեթերապևտիկ աշխատանք

Հոգեթերապևտիկ աշխատանքն իրականացվում է ինչպես անհատական, այնպես էլ խմբակային ձևով։ Այս աշխատանքը ուղղված է օգնելու խաղամոլին գիտակցել իր իրավիճակի վտանգավորությունը և միջոցներ ձեռնարկել կախվածությունը հաղթահարելու համար։ Թերապիայի մեթոդոլոգիան մշակվում է անհատապես հոգեբանի կողմից և ներառում է կոգնիտիվ-վարքային մոտեցումների կիրառում, ռելաքսացիոն թերապիա, ինչպես նաև մասնագետի աշխատանք հիվանդի ընտանիքի հետ։ Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ կախվածության բուժման հաջողությունը մեծապես կախված է հիվանդի սիրելիների ներգրավվածությունից և աջակցությունից: