Skip links

Uncategorized

Определение алкоголизма

Ալկոհոլիզմի փուլերը

Ալկոհոլիզմի և ալկոհոլային կախվածության սահմանումը Ալկոհոլիզմը քրոնիկ հոգեկան հիվանդություն է, որը բնութագրվում է ալկոհոլ օգտագործելու անդիմադրելի անհրաժեշտությամբ, օգտագործման նկատմամբ վերահսկողության
Химическая зависимость

Ի՞նչ է քիմիական կախվածությունը:

Քիմիական կախվածությունը որպես վտանգավոր հիվանդություն Քիմիական կախվածությունը լուրջ հիվանդություն է, որը բնութագրվում է քիմիական նյութեր օգտագործելու անդիմադրելի ցանկությամբ, ինչպիսիք են